Vernieuwing Vinkenbuurt

Eerste stappen zijn gezet!

Eerste stappen zijn gezet!

Vinkenbuurt is een buurtschap, een gemeenschap ontstaan tijdens de ontginning van het Varsenerveld in de 20e eeuw. Deze buurtschap heeft een kerk, een klein buurtcentrum en had een openbare basisschool…  Aan het begin van schooljaar 2018-2019 is de school na een bestaan van 110 jaar gesloten. Wat doen we met de leegstaande school? Dat is alweer even onderwerp van gesprek in het ca. 450 inwoners tellende buurtschap.

Bestuurlijk bezoek aan Vinkenbuurt

Afgelopen week (vrijdag 23 juni) kwamen Roy de Witte, gedeputeerde provincie Overijssel; Alice van den Nieuwboer, wethouder gemeente Ommen en de vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang Vinkenbuurt bij elkaar. Duidelijk is dat er op dit moment behoefte is aan (betaalbare) woningen voor starters en ouderen. Het buurthuis is toe aan groot onderhoud en de leefbaarheid in de kern van Vinkenbuurt heeft aandacht nodig.

Gaan we belangrijke stappen zetten?
Nieuwbouwwoningen ontwikkelen voor starters en/of senioren;
De ruimtelijke kwaliteit van de school- & kerklocatie verbeteren;
Het buurthuis renoveren of nieuw bouwen?

In ieder geval samen optrekken!
De gemeente Ommen neemt het initiatief met het projectteam wonen en gaat nauw samenwerken met de mensen van het Plaatselijk Belang Vinkenbuurt én de provincie Overijssel. Het project wordt een pilot voor gemeente en provincie, gebaseerd op de huidige Rood voor Rood regeling.

Het nieuwe Rood voor Rood
Rood voor Rood betekende altijd het verbeteren van de kwaliteit van de bebouwing in het landelijk gebied. Lelijke, ontsierende gebouwen slopen en in plaats daarvan hoogwaardige compensatiewoningen bouwen. Door de bestuurders is nu besloten met een pilot te starten en ervaring op te doen of de Rood voor Rood regeling ook in een maatschappelijke context gerealiseerd kan worden. Zoals hier in de kern van Vinkenbuurt, met gebouwen die maatschappelijke van betekenis zijn.

Afgelopen vrijdag is een begin gemaakt en gesproken over ontwikkeling en aanpak van het proces (ontwerp, planvorming en realisatie van woningen en vernieuwd buurthuis). Wordt vervolgd!

Veelgestelde vragen Inschrijven voor de nieuwsbrief Contact opnemen