In Ommen daar wil iedereen wel (blijven) wonen!

“Wonen in Ommen is heel aantrekkelijk. We hebben veel faciliteiten en voor wat je hier niet vindt, is Zwolle in de buurt. De omgeving is zo mooi.” Ik ben in gesprek met wethouder Alice van den Nieuwboer, nu ruim een half jaar wethouder en al 14 jaar inwoner van Ommen. “Ommen heeft zoveel variatie aan landschappen en natuurlijk de Vecht. Ommen combineert de landelijke en stedelijke voorzieningen, winkels, theater en samenwerking binnen de cultuursector. Het onderwijs is goed geregeld.  En natuurlijk zijn er genoeg binnen- en buitenvoorzieningen in de sport.” Zo enthousiast als Van den Nieuwboer zijn ook veel inwoners. “Het wethouderschap is voor mij een nieuwe en uitdagende taak. In mijn eerdere functies speelde ik al een rol bij het bestuur en beleid van de lokale overheid. Daar voel ik me dan ook echt bij thuis.” Van den Nieuwboer werkte eerder o.a. in de gemeente Enschede (strategische advisering en beleidsontwikkeling in het Sociaal Domein).

De wethouder is blij met haar uitgebreide portefeuille met daarin jeugdzorg, wmo en inclusiviteit; onderwijs; sport en cultuur; verkeer en mobiliteit; vitale kernen en wonen. “Met wonen erbij is het een mooi pakket, een uitdagende portefeuille. De vraag is waar bouwen we wat en voor wie? De opgave die er ligt vanuit de rijksoverheid en de provincie liegt er niet om. Minister de Jonge heeft gemeenten de opdracht gegeven dat van alle nieuwbouw 30% uit sociale huurwoningen moet bestaan. Ook is er aandacht voor starters op dewoningmarkt én voor senioren.”

“Het maakt voor mij wel uit dat ik hier ook al een tijd woon. Ik zie waar behoeften liggen en hoe belangrijkhet is dat Ommenaren ook in Ommen kunnen blijven wonen of hier kunnen terugkeren. We hebben als gemeente belangrijke stappen gezet, zodat we meer kunnen betekenen voor de huidige inwoners.” Er is een trend zichtbaar dat jongeren die weggegaan zijn voor hun studie en een eerste baan, bewust kiezen voor een terugkeer naar Ommen. Van den Nieuwboer vervolgt: “De kleinschaligheid van Ommen trekt en natuurlijk de mooie omgeving. Dit is een goede plek voor je gezin, en voor het opgroeien van de kinderen.”

Onderwijs voor de kinderen en zorg voor de ouderen.

Naast een goed aanbod van onderwijs en zorg in de kleine kernen is er ook in Ommen zelf aandacht voor de laatste ontwikkelingen. Zo zijn er in en rond Ommen kindpleinen ontwikkeld waar niet alleen de basisschool en de kinderopvang op één plek gevestigd zijn, maar ook andere activiteiten voor kinderen plaatsvinden. “Een mooie integrale opgave die belangrijk is voor de groei en ontwikkeling van kinderen.”

Wonen in Ommen

Een belangrijk andere integrale ontwikkeling in Ommen is de woningbouw op twee locaties: Haven Oost en de Vlierlanden. Haven Oost is een typisch voorbeeld van ‘stedelijke inbreiding’. Nieuwbouw binnen de stad in het voormalige havengebied. “Dit gebied heeft een heel ander karakter. Wat stoerder door de geschiedenis, maar ook hier is ruimte voor starters en ouderen gecreëerd. Actieve woningcorporaties hebben midden in het gebied een inloophuis gebouwd. Daar kunnen mensen even een kopje koffiedrinken en voelen zich gesteund.” Voor zoveel verschillende inwoners is er een aanbod op maar liefst twee bouwlocaties.

De Vlierlanden

De nieuwbouw in de Vlierlanden is opgebouwd in drie fasen en verdeeld over verschillende doelgroepen. Een deel is sociale woningbouw door woningcorporaties, een deel wordt aanbesteed aan externe partijen. De uitgifte van kavels wordt door de gemeente zelf georganiseerd. Op dit moment is Fase 1 inmiddels gereed en 2a is al een heel eind op weg. Fase 2b bestaat uit betaalbare hofwoningen voor senioren. “Voor Fase 3 starten we met de eerste uitgangspunten en het stedenbouwkundig plan. Dat worden niet alleen vrijstaande woningen maar zeker een combinatie met sociale woningbouw en betaalbare huur- en koopwoningen. Participatie en betrokkenheid is ook op het gebied van wonen belangrijk. We zien steeds meer collectief opdrachtgeverschap en de wens van mensen om op meer plekken samen te bouwen. Daar kunnen we in Ommen ook op inzetten en ons hard maken om die initiatieven in de toekomst een plek te geven.”

“Wat voor mij het mooiste is in het werk dat ik nu doe? Dat zijn juist die momenten dat alle puzzelstukjes in elkaar vallen. We ontwikkelen beleid, starten met projecten waar ook andere organisaties bij betrokken zijn. Ook al ben je het niet altijd helemaal met elkaar eens. Op het moment dat zaken bij elkaar komen ontstaat er iets nieuws. Dan kan een project daadwerkelijk gezamenlijk opgepakt worden en tot bloei komen. Ik zie dat de gemeente aan de basis van het beleid staat, maar het nooit alleen bedenkt en vormgeeft. Samen opgaven invullen is en blijft een mooi streven!”

Door Ingrid van Bergenhenegouwen

Foto Anniek Wessel

Veelgestelde vragen Inschrijven voor de nieuwsbrief Contact opnemen