Kern Ommen

Flexwonen in Ommen

Er zijn flinke wachtlijsten voor mensen die op zoek zijn naar een huurwoning, ook in de gemeente Ommen. Vooral voor de mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning is het op dit moment vrijwel onmogelijk om een woning te vinden. We dringen deze wachttijden terug door meer woningen te bouwen, bijvoorbeeld in de Vlierlanden en Haven Oost. Maar dit kost tijd. Mede dankzij een subsidie van het Rijk is het nu mogelijk om een tijdelijke oplossing te bieden via flexwoningen.

Met de bouw van 50 flexwoningen (huurwoningen) kan Vechtdal Wonen samen met gemeente Ommen de mensen die dat dringend nodig hebben een woning bieden. En daarmee ook de wachtlijst voor mensen die een woning zoeken verkorten. Het gaat om tijdelijke woningen voor de duur van maximaal 15 jaar.

Ontwerpplan

In het voorjaar hebben we keukentafelgesprekken gevoerd met verschillende bewoners rondom de Sportlaan. Op basis van wat we tijdens deze gesprekken hebben opgehaald en de onderzoeken die we hebben uitgevoerd zijn we gekomen tot een ontwerpplan. Die is hieronder te downloaden.

In juli organiseerden we een inloopbijeenkomst waar we een aantal wensen en reacties op het ontwerpplan hebben opgehaald. Deze verwerken we waar mogelijk en we koppelen dit terug met omwonenden en komen na de zomer met een aangepast plan. De planning is om met dit aangepaste plan in september 2023 de omgevingsvergunning aan te vragen. De bouw van de eerste woning start volgens planning eind 2023.

Ontwerpplan juli 2023

Animatie flexwoningen

Toekomstige bewoners

De groep woningzoekenden in Ommen groeit en de slagingskans op een woning neemt af. De flexwoningen aan de Sportlaan zijn specifiek bedoeld voor mensen die met spoed een woning zoeken. Dat zijn starters die nu geen kans krijgen op de woningmarkt, mensen die vanuit hun persoonlijke situatie dringend een woning nodig hebben en voor mensen die in Nederland aan hun toekomst bouwen. We zorgen voor een goede mix van deze doelgroepen. Met de komst van de flexwoningen hopen we ook weer meer ruimte te creëren voor doorstroom in reguliere huurwoningen.

Feiten & cijfers 

Interesse om te wonen in een flexwoning?

Zoek je een woning en ben je geïnteresseerd om in een flexwoning te wonen? Meld je aan via de website van Vechtdal Wonen.

Meer informatie

Meer informatie over de flexwoningen aan de Sportlaan vind je bij de veelgestelde vragen en antwoorden. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het algemene nummer van gemeente Ommen: 14-0529 of het e-mailadres gemeente@ommen.nl.

Of bekijk de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Voorjaar 2023

Gesprekken met omgeving, onderzoeken en maken ontwerpplan

Zomer 2023

Aanpassingen ontwerpplan

Najaar 2023

Aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning, start bouwrijp maken terrein en bouw eerste flexwoning.

Veelgestelde vragen Inschrijven voor de nieuwsbrief Contact opnemen