Flexwonen Ommen
Kern Ommen

Flexwonen in Ommen

Er zijn flinke wachtlijsten voor mensen die op zoek zijn naar een huurwoning, ook in de gemeente Ommen. Vooral voor de mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning is het op dit moment vrijwel onmogelijk om een woning te vinden. We dringen deze wachttijden terug door meer woningen te bouwen, bijvoorbeeld in de Vlierlanden en Haven Oost. Maar dit kost tijd. Dankzij een subsidie van het Rijk is het nu mogelijk om een tijdelijke oplossing te bieden via flexwoningen.

Met de bouw van 50 flexwoningen (huurwoningen) kan gemeente Ommen samen met Vechtdal Wonen de mensen die dat dringend nodig hebben een woning bieden. En daarmee ook de wachtlijst voor andere mensen die een woning zoeken verkorten. Het gaat om tijdelijke woningen voor de duur van maximaal 15 jaar. De bouw van de eerste woning start in het najaar van 2023.

Locatie Sportlaan

We hebben naar verschillende locaties in onze gemeente gekeken voor het bouwen van deze woningen. De Sportlaan in Ommen kwam hierbij als meest geschikte locatie naar voren, vanwege de oppervlakte van het gebied en de ligging nabij bestaande voorzieningen. Maar ook omdat we op korte termijn kunnen bouwen op deze plek. Om de bouw van de woningen mogelijk te maken vragen we in het voorjaar van 2023 een tijdelijke omgevingsvergunning aan. Met deze vergunning kunnen de woningen maximaal 15 jaar op deze locatie blijven staan.

Infographic Sportlaan

 

 

Toekomstige bewoners

De flexwoningen zijn specifiek bedoeld voor mensen die met spoed een woning zoeken. Dat zijn starters die nu geen kans krijgen op de woningmarkt, mensen die vanuit hun persoonlijke situatie dringend een woning nodig hebben en voor mensen die in Nederland aan hun toekomst bouwen. We zorgen voor een goede mix van deze doelgroepen.

In gesprek over het ontwerpplan

De woningen passen qua uiterlijk bij de landelijke uitstraling van de omgeving waarin ze komen te staan. Hoe de woningen er precies komen te zien en hoe ze op de percelen komen te staan is nog niet bekend. We gaan met direct omwonenden en besturen van nabijgelegen sportclubs in gesprek over de ligging en de uitstraling van de flexwoningen. Gemeente Ommen en Vechtdal Wonen maken naar aanleiding van deze gesprekken het definitieve ontwerpplan.

Meer informatie

Meer informatie over de flexwoningen aan de Sportlaan vindt u bij de veelgestelde vragen en antwoorden. Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op via het algemene nummer van gemeente Ommen: 14-0529 of het e-mailadres gemeente@ommen.nl.

Of bekijk de veelgestelde vragen:

Veelgestelde vragen

Eerste kwartaal 2023

Gesprekken met omgeving, planvorming en onderzoeken.

Voorjaar 2023

Aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning.

Najaar 2023

Start bouwrijp maken terrein (na verlenen tijdelijke omgevingsvergunning) en bouw eerste flexwoning.

Veelgestelde vragen Inschrijven voor de nieuwsbrief Contact opnemen