Kern Ommen

Flexwonen in Ommen

Er zijn flinke wachtlijsten voor mensen die op zoek zijn naar een huurwoning, ook in de gemeente Ommen. Vooral voor de mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning is het op dit moment vrijwel onmogelijk om een woning te vinden. We dringen deze wachttijden terug door meer woningen te bouwen, bijvoorbeeld in de Vlierlanden en Haven Oost. Maar dit kost tijd. Mede dankzij een subsidie van het Rijk is het nu mogelijk om een tijdelijke oplossing te bieden via flexwoningen.

Met de bouw van 50 flexwoningen (huurwoningen) kan Vechtdal Wonen samen met gemeente Ommen de mensen die dat dringend nodig hebben een woning bieden. En daarmee ook de wachtlijst voor mensen die een woning zoeken verkorten. Het gaat om tijdelijke woningen voor de duur van maximaal 15 jaar.

Definitief ontwerpplan

Het definitieve ontwerpplan is klaar. Deze is tot stand gekomen op basis van gesprekken met omwonenden en sportverenigingen en uitgevoerde onderzoeken. Het definitieve ontwerpplan is hieronder te downloaden.

Met dit definitieve ontwerpplan vraagt Vechtdal Wonen de tijdelijke omgevingsvergunning aan voor 10 jaar, met een mogelijke verlenging van 5 jaar. Zodra deze vergunning verleend is informeren we omwonenden over de planning van de werkzaamheden. Gemeente Ommen en Vechtdal Wonen willen in 2024 starten met de bouw van de flexwoningen.

Definitief ontwerpplan

Overzicht reacties en vragen op concept-ontwerpplan

Animatie flexwoningen

Archief

Toekomstige bewoners

De groep woningzoekenden in Ommen groeit en de slagingskans op een woning neemt af. De flexwoningen aan de Sportlaan zijn specifiek bedoeld voor mensen die met spoed een woning zoeken. Dat zijn starters die nu geen kans krijgen op de woningmarkt, mensen die vanuit hun persoonlijke situatie dringend een woning nodig hebben en voor mensen die in Nederland aan hun toekomst bouwen. We zorgen voor een goede mix van deze doelgroepen. Met de komst van de flexwoningen hopen we ook weer meer ruimte te creëren voor doorstroom in reguliere huurwoningen.

Feiten & cijfers 

Interesse om te wonen in een flexwoning?

Zoek je een woning en ben je geïnteresseerd om in een flexwoning te wonen? Meld je aan via de website van Vechtdal Wonen.

Meer informatie

Meer informatie over de flexwoningen aan de Sportlaan vind je bij de veelgestelde vragen en antwoorden. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het algemene nummer van gemeente Ommen: 14-0529 of het e-mailadres gemeente@ommen.nl.

Of bekijk de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Zomer 2023

Ontwerpplan en inloopbijeenkomst

Najaar 2023

Aangepast ontwerpplan en aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning

Voorjaar 2024

Informatie over de planning van de werkzaamheden

Veelgestelde vragen Inschrijven voor de nieuwsbrief Contact opnemen