Verkoopprocedure

De verkoopprocedure bestaat uit meerdere fasen. Eerst is er de inschrijfperiode, daarna komt er een toewijzing op basis van een puntensysteem, om vervolgens de optieperiode in te gaan en deze af te sluiten met de koop van een kavel. Per fase lees je hieronder hoe dit in zijn werk gaat. De verkoopprocedure zoals hieronder beschreven geldt voor iedere particuliere uitgifte van woningbouwkavel in de gemeente Ommen.

Hoe werkt het puntensysteem?

De inschrijving start met het aanmaken van een account en betaling van de inschrijvingsbijdrage. Na de bevestiging van jouw inschrijving, sta je op de inschrijflijst. Per week verdien je een 1 punt. Het aantal punten is doorslaggevend bij de toewijzing van de kavels. Je kunt extra punten ‘verdienen’ voor betrokkenheid, bijvoorbeeld door het invullen van een enquête of door deel te nemen aan informatiebijeenkomsten. Dat kan per keer aardig oplopen, van 5 tot 50 punten. Project specifieke evenementen leveren alleen punten op voor het bijhorende project. Iedereen vanaf 18 jaar kan zich inschrijven voor de lijst. Alle stappen kun je zelf online zetten. Gemakkelijker kan bijna niet.

  1. De inschrijfperiode

 – Na het openen van de inschrijfperiode kunnen gegadigden zich inschrijven op de woningbouwkavels van het project. De inschrijfperiode duurt normaal gesproken ongeveer 3 weken. De inschrijving verloopt digitaal: inschrijving via het platform www.woneninommen.nl.

– Inschrijven op de kavels kan alleen met een geactiveerd account voor de inschrijflijst. Hiervoor dient de betaling gedaan te zijn en moeten alle gegevens zijn ingevuld.

– Tijdens de inschrijfperiode kan de gegadigde één voorkeurskavel uitzoeken en hierop digitaal inschrijven. Iedere geïnteresseerde kan zich inschrijven op slechts één kavel per uitgifte.

– Tijdens de gehele inschrijfperiode zullen het aantal inschrijvers per kavel online worden weergegeven. Hiermee kan eenieder zelf een afweging maken op welke kavel hij/zij zich wil inschrijven. Het is niet zichtbaar hoeveel punten de inschrijvers op de kavel hebben, dit wordt pas na toekenning bekend gemaakt.

– Tijdens de gehele inschrijfperiode is het mogelijk uit te schrijven van de gekozen kavel. Direct hierna kan worden ingeschreven op een andere kavel.

– Inschrijven op een twee-onder-een-kap kavel moet altijd samen met een medebouwer gebeuren, dit kan door het emailadres van de medebouwer in te vullen. Beiden dienen ingeschreven te staan op de inschrijflijst om in te kunnen schrijven op de kavels.

– Wanneer één van de twee bouwers zich, tijdens de inschrijfperiode, terugtrekt uit het proces vervalt de inschrijving voor beiden.

– Twee-onder-een-kap kavels zijn gedurende het gehele traject, van inschrijving tot passeren van de akte bij de notaris, onlosmakelijk met elkaar verbonden.

  1. De toekenning van de kavels

– Na het sluiten van de inschrijfperiode zal het Woonteam Ommen de gegevens van de inschrijvers verzamelen en controleren. De toekenning van de kavels gebeurt op basis van het puntensysteem van de inschrijflijst.

– Per kavel krijgt de inschrijver met het hoogste aantal punten automatisch de optie op de betreffende kavel aangeboden.

– Voor twee-onder-een-kap kavels worden de punten van beide bouwers bij elkaar opgeteld.

– Als meerdere inschrijvers op een kavel hetzelfde aantal punten hebben zal er geloot worden.

– De overgebleven inschrijvers komen op de reservelijst voor de betreffende kavel, op volgorde (hoog – laag) van punten.

– Als een inschrijver na toekenning van een kavel – op basis van inschrijving – de kavel toch weigert, vervallen zijn/haar wachtpunten.

  1. De optieperiode

– Nadat een inschrijver een kavel toegekend heeft gekregen gaat hij/zij een optieovereenkomst aan. Tijdens de optieperiode heeft de optant de tijd om het bouwplan te ontwerpen en te onderzoeken of financiering mogelijk is.

– Het ingaan van de optieperiode betekent automatisch dat alle punten van de inschrijver komen te vervallen.

– Een optieovereenkomst voor een kavel in de gemeente Ommen wordt aangegaan voor maximaal zes maanden.

– De optievergoeding bedraagt € 750,- incl. btw per kavel. Dit bedrag moet binnen twee weken overgemaakt worden. Bij daadwerkelijke afname van de kavel wordt de optievergoeding in mindering gebracht op de koopsom.

– Voor het ondertekenen van de optieovereenkomst wordt een optiegesprek ingepland.

– Binnen de optieperiode heeft de optant de mogelijkheid zijn optie om te zetten in koop van de kavel. Dit kan door het aanvragen van de koopovereenkomst van de kavel.

– Als de optant de optie niet wil omzetten in de koop van de kavel dan geeft deze de optie terug aan de gemeente. Dit gebeurt schriftelijk of automatisch als de optietermijn is verlopen.

Teruggeven optie

– Als de optant niet over wil gaan tot aankoop van de kavel geeft hij/zij de optie terug. In deze situatie wordt de optievergoeding niet teruggestort en vervallen de verdiende wachtpunten.

– Als er een kavel is teruggegeven wordt deze automatisch opnieuw aangeboden bij de eerste reserve uit de inschrijfperiode voor de betreffende kavel. Dit is de inschrijver met de meeste punten.

– Als bij twee-onder-een-kap kavels beide kavels teruggegeven worden dan worden deze automatisch aangeboden bij het eerstvolgende reserve duo.

– Als slechts één van de twee-onder-een-kap kavels wordt teruggegeven en de andere optant wenst door te gaan, dan wordt alleen deze kavel (eventueel inclusief bouwplan) opnieuw aangeboden bij de reserve inschrijvers van de gekoppelde kavels. De reserve met het hoogst aantal punten krijgt als eerst de mogelijkheid de optie te nemen en wordt de nieuwe medebouwer. Als dit geen nieuwe optant oplevert dan wordt alleen de teruggegeven kavel opnieuw online aangeboden, de inschrijfperiode gaat opnieuw in waarna toekenning plaats vindt.

– Weigeren van een kavel door een geïnteresseerde reserve resulteert niet in het vervallen van de wachtpunten.

– Als geen van de reserves interesse heeft in de optie op de kavel(s) dan wordt deze opnieuw online aangeboden. De inschrijfperiode gaat opnieuw in waarna toekenning plaats vindt.

  1. Aankoop van de kavel

– De optanten hebben onderzocht of aankoop van de kavel en de gewenste woning mogelijk zijn op de kavel. De koopovereenkomst kan dan worden opgevraagd.

– Na opvragen van de koopovereenkomst ontvangt de koper deze digitaal in de persoonlijke omgeving.

– Na het versturen van de koopovereenkomst heeft de koper twee weken de tijd om (digitaal) te ondertekenen en retour te sturen.

– Vanaf het moment van versturen van de koopovereenkomst heeft de koper zes maanden de tijd om de akte te passeren bij een aangesloten notariaat.

– De keuze voor een notaris is vrij. De bij de gemeente aangesloten notarissen zijn Bentum Nijboer Notarissen, Notarispost Ommen, Linde Notarissen en Vechtstede notarissen, het proces zal hier sneller verlopen.

– Bij het aankopen van een kavel voor een twee-onder-een-kap kavel dient de akte passering van beide kavels tegelijkertijd plaats te vinden bij dezelfde notaris.

Voor vragen over de verkoopprocedure ka je contact opnemen met het woonteam via: woonteam@ommen.nl

Veelgestelde vragen Inschrijven voor de nieuwsbrief Contact opnemen