VerkoopprocedureDe verkoopprocedure bestaat uit meerdere fasen. Eerst is er de inschrijfperiode, daarna komt er een loting om vervolgens de optieperiode in te gaan en deze af te sluiten met de koop van de kavel. Per fase lees je hieronder hoe dit in zijn werk gaat.

De inschrijfperiode

— Na het openen van de inschrijfperiode kunnen gegadigden zich inschrijven op de woningbouwkavels op de Vlierlanden fase 2a. De inschrijfperiode duurt in totaal 3 weken. De inschrijving zal digitaal gedaan worden op het WonenInOmmen platform.

— Tijdens deze periode kan de gegadigde zijn ideale kavel uitzoeken en hierop digitaal inschrijven. Iedere geïnteresseerde kan zich inschrijven op slechts één kavel. Tijdens de gehele periode zal het aantal inschrijvers per kavel weergegeven worden bij de kavel informatie op de website.

— Tijdens de inschrijfperiode is het mogelijk om je inschrijving ongedaan te maken en te wisselen van kavel. Na je inschrijving krijg je van ons een bevestigingsmail, als je deze krijgt ben je er zeker van dat je inschrijving goed is binnen gekomen. Ook vind je in deze mail een link om je inschrijving ongedaan te maken, door dit formulier in te vullen wordt je inschrijving verwijderd. Hierna kun je je weer inschrijven op een nieuwe kavel. Houd er rekening mee dat de uitschrijving handmatig moet gebeuren en dat je dus niet meteen opnieuw kunt inschrijven.

— Wil je je inschrijven op een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning? Dan moet er altijd een medebouwer zijn. Je schrijft je als bouwer samen met je medebouwer in op een gekoppelde kavel. Wanneer één van de twee bouwers zich terugtrekt uit het proces vervalt de inschrijving of optie voor beiden en zal deze opnieuw aangeboden worden. Als je zelf geen medebouwer kunt vinden, stuur dan een bericht naar woonteam@ommen.nl zodat we je kunnen koppelen aan een medebouwer.

— Heb je je ingeschreven voor een twee-onder-één kap kavel? Dan dient de medebouwer het inschrijf formulier voor de andere twee-onder-één kap kavel in te vullen. Wanneer beide formulieren correct ingevuld zijn koppelt het Woonteam Ommen beide inschrijvingen en verwerkt het als 1 gezamenlijke inschrijving.

De loting

— Na het sluiten van de inschrijfperiode zal het woonteam de gegevens van de inschrijvers verzamelen en controleren. Er zal uitvoerig worden gecontroleerd op dubbele inschrijvingen om zodoende een oneerlijke loting te voorkomen. Indien blijkt dat een inschrijver(s) moedwillig vaker heeft ingeschreven, dan wordt hij/zij uitgesloten van de loting.

— Alleen inschrijvers op kavels krijgen een uitnodiging van de gemeente Ommen om deel te nemen aan de livestream. Ook krijgen alle inschrijvers een link naar de video waarin de loting terug kan worden gekeken.

— Alle inschrijvers per kavel worden na de inschrijfperiode bij de notaris afgeleverd. De notaris zorgt er vervolgens voor dat er een eerlijke en onafhankelijke loting voorbereid wordt, de gemeente Ommen heeft geen hand in de loting zelf.

— Indien er meer inschrijvingen zijn dan kavels binnen het desbetreffende woningtype, zal er een loting plaatsvinden. De loting vindt plaats op 4 juni 2021 om 15:00 uur. Voor iedere afzonderlijke kavel wordt één loting verricht. Voor fase 2a gaat het om 18 vrijstaande kavels en 13 (26 woningen) twee-onder-een-kap kavels. Aangezien de twee-onder-een-kap kavels alleen verloot worden aan koppel-inschrijvers moet er in totaal 31 keer geloot worden.

— De loting ziet er als volgt uit. Per kavel worden alle ingeschreven namen in een ontransparante en afgesloten koker gedaan. De notaris trekt uit deze koker 1 lootje met hierop de naam van de gelukkige winnaar. De winnaar wordt bij naam genoemd tijdens de loting, houd hier dus rekening mee. Vervolgens gaan we verder met de volgende kavel, enzovoorts.

— De loting wordt online en live verricht door de notaris. De loting zal middels een livestream beschikbaar worden gemaakt de website zodat gegadigden live kunnen meekijken. We willen voorkomen dat de loting langdradig wordt en mensen afhaken. Ons doel is dan ook om de loting binnen 1 uur af te ronden. Tijdens de loting worden de winnaars per kavel bij naam genoemd, houd er dus rekening mee dat je doorinschrijving hiermee akkoord gaat. De naam of namen die uit de loting komen krijgen de mogelijkheid om de optieovereenkomst aan te gaan.

— Het is niet verplicht om bij de live loting online aanwezig te zijn, uiteraard is dit wel handiger indien je vragen hebt. Maar het Woonteam zal een video van de livestream opnemen en deze later plaatsen op de website. Mocht je dus verhinderd zijn dan kun je het later terugkijken. Daarnaast krijgen de winnaars in de week na de loting automatisch bericht met een uitnodiging voor het ondertekenen van de optieovereenkomst.

De optieperiode

— Een optieovereenkomst op de Vlierlanden fase 2a wordt aangegaan voor zes maanden. De kosten hiervoor bedragen € 750,-. Tijdens de optieperiode heb je de mogelijkheid een bouwplan uit te werken en te kijken of je de financiering rond kunt krijgen.

— De optieovereenkomst gaat uit van een periode van zes maanden vanaf de datum van ondertekening. In deze zes maanden is de gemeente Ommen bezig met het bouwrijp maken van het gebied. De verwachting is dat dit binnen deze periode kan worden afgerond. Mocht dit toch niet zo zijn, dan verlengen wij de optie kosteloos tot het moment waarop het gebied bouwrijp is.

— Na het aflopen van de optieperiode krijg je de keuze om over te gaan tot aankoop van de kavel, of het teruggeven van de optie. Indien je bouwplan haalbaar is, kun je bij het woonteam de koopovereenkomst voor de kavel opvragen. Bij daadwerkelijke afname van de kavel wordt het optiebedrag van € 750,- in mindering gebracht op de koopsom.

— Indien je niet wenst over te gaan tot aankoop van de kavel geef je de optie terug aan de gemeente Ommen. In deze situatie krijg je het optiebedrag niet terug. De kavel zal dan opnieuw worden aangeboden aan de overige inschrijvers.

— Bij het aankopen van een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning dient de akte passering van beide kavels tegelijkertijd plaats te vinden bij dezelfde notaris.

— Voor alle aankopen geld dat na wederzijdse ondertekening van de koopovereenkomst binnen drie maanden de notariële akte van levering dient plaats te vinden. Het traject van optie tot notariële levering en betaling duurt zo maximaal negen maanden.

— Voor alle kavels, bestemd voor particuliere verkoop, op de Vlierlanden geldt dat je vrij bent in het kiezen van een architect of aannemer. Uiteraard dienen de regels uit het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan mee te worden genomen in het ontwerp.

— Voor handige informatie die je kan helpen bij het bouwen van je eigen woning kun je kijk op de pagina zelf bouwen. Hier geven we een inzicht in wat er allemaal komt kijken bij het bouwen van je droomhuis. Ook proberen we je op weg te helpen middels een stappenplan en vind je links naar ondersteunende regelingen.

Meer informatie over Vlierlanden fase 2

Veelgestelde vragen Inschrijven voor de nieuwsbrief Contact opnemen