Vlierlanden Ommen

Veelgestelde vragen Flexwonen

Veelgestelde vragen Flexwonen

Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden over de flexwoningen aan de Sportlaan.

Hoe kan ik me aanmelden voor een flexwoning?

Bent je woningzoekende en heb je interesse om in een flexwoning te wonen? Dan kunt je jouw gegevens achterlaten op de website van Vechtdal Wonen.  Je blijft dan op de hoogte en ontvangt een bericht zodra je je hebt aangemeld voor een flexwoning.

Hoe gaan jullie om met de toename van verkeer en verkeersveiligheid rondom de Sportlaan?

De komst van flexwoningen betekent ook meer verkeersbewegingen. De ontsluiting van het terrein met gemotoriseerd verkeer zal verlopen via de Sportlaan en de Arriërveldsweg. Het huidige tracé van deze wegen kan de stijgende verkeersbewegingen aan en hoeft wat dat betreft niet aangepast te worden. De knip op de Sportlaan, zoals die er nu ligt, blijft gehandhaafd waardoor de Sportlaan alleen toegankelijk blijft voor gemotoriseerd verkeer dat hun bestemming aan deze zijde van de Sportlaan heeft. Het langzame fietsverkeer zal gebruik maken van het parallel gelegen vrijliggende fietspad dat aansluit op de Haarsweg. De inrit van het woningbouwplan kruist het vrijliggende fietspad. Bij deze conflictpunten is het, wat betreft de verkeersveiligheid, van belang dat de voorrrangssituatie daar duidelijk is en dat het zicht op het fietspad goed is. Het thema verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers blijft voor ons een punt van aandacht en gesprek met de omgeving.

Kan ik nog invloed uitoefenen op het plan?

In het voorjaar van 2023, na bekendmaking van de plannen, hebben we verschillende keukentafelgesprekken gevoerd met omwonenden en sportverenigingen. Daarin hebben we wensen besproken met betrekking tot de komst van de flexwoningen. Naar aanleiding van wat we tijdens de keukentafelgesprekken hebben opgehaald, hebben we op 17 juli jl. het concept ontwerpplan gepresenteerd op een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst hebben verschillende omwonenden hun reacties gegeven op dit plan. Deze bekijken we en nemen we, waar dat kan, mee. In de zomer gaan we met direct aanwonenden in gesprek om afspraken te maken. Na de zomer komen we met een aangepast plan en daarmee vragen we uiteindelijk de omgevingsvergunning aan.

Hoe passen de flexwoningen bij de uitstraling van boerenerven in de omgeving?

We hebben het ontwerp in samenspraak gemaakt met de stadsbouwmeester en de welstandscommissie. Zij hebben het plan getoetst aan de eisen voor boerenerven.

Hoe gaan jullie om met parkeeroverlast aan de Sportlaan?

De toekomstige bewoners van de flexwoningen kunnen hun auto parkeren op een parkeerplaats nabij hun woning. Deze parkeerplaatsen zijn alleen bedoeld voor bewoners of bezoekers van de flexwoningen, niet voor bijvoorbeeld bezoekers van het sportpark.

Wat voor beplanting komt er op en rondom het terrein?

Er is zowel bestaande als nieuwe beplanting op en rondom het terrein. Op de ontwerptekening kunt u bestaande beplanting zien als donkergroene kleur en nieuwe beplanting als lichtgroene kleur. De nieuwe beplanting zal bestaan uit wintergroene planten.

Hoe wordt het afval van de flexwoningen ingezameld?

Er komen centrale afvalinzamelplekken met ondergrondse containers voor restafval, gft en plastic.

Wat gebeurt er na 15 jaar met de woningen?

De flexwoningen worden na 15 jaar verplaatst naar een andere plek. Deze plek is nog niet bekend. De komende 15 jaar blijven we flink bijbouwen dus we verwachten dat de bewoners van de flexwoningen dan door kunnen stromen naar een permanente woning.

Wat is de tijdsplanning?

We komen na de zomer met een aangepast ontwerpplan. Op basis van dit plan vragen we najaar 2023 een omgevingsvergunning aan voor de duur van 15 jaar. Na verlening van de vergunning starten we met voorbereidende werkzaamheden op het terrein. De planning is dat we eind 2023 starten met de bouw van de eerste flexwoning.

Staat jouw vraag er niet tussen?
Wellicht vind je hem terug in dit document  of stuur een mail met uw vraag naar gemeente@ommen.nl.

Overzicht binnengekomen vragen

 

Veelgestelde vragen Inschrijven voor de nieuwsbrief Contact opnemen