Verkeersveiligheid De Vlierlanden

Kijk je mee…?

Kijk je mee…?

We blikken graag even terug op de bewonersbijeenkomsten over de verkeersveiligheid in De Vlierlanden die er de afgelopen maanden georganiseerd zijn. De gemeente Ommen zet zich graag in om de leefbaarheid te verbeteren waar het nodig is. Bij het onderzoek naar de verkeersveiligheid en het verkeerseffect in en rondom de wijk betrekt de gemeente graag de (toekomstige) bewoners.

Bij het opleveren van iedere nieuwe fase in nieuwbouwprojecten zoals in De Vlierlanden, blijkt dat in de praktijk soms kleine veranderingen in de verkeersituatie veel verbetering kunnen brengen. Daarom hebben we vanuit de gemeente samen met bewoners onveilige situaties, knelpunten in de wijk en verbetering van de doorstroming besproken. Verkeers- en mobiliteitsspecialisten van Bureau Roelofs verzorgden de presentatie en de inventarisatie op de bijeenkomsten. Er is met de tekeningen op tafel in groepen over de knelpunten verder gekeken en gepraat.

Mooie opkomst
Op 17 april waren er maar liefst 60 (toekomstige) bewoners aanwezig om mee te praten over het verkeer in De Vlierlanden fase 1 en 2. De verkeersveiligheid houdt natuurlijk niet op aan de rand van de wijk. Daarom was er op 16 mei ook een bijeenkomst over de verkeersveiligheid rondom de Boerenerven. Beide inventarisaties zijn meegenomen in de planontwikkeling van bureau Roelofs.

We horen graag van je!
De knelpunten en oplossingsmogelijkheden zijn inmiddels in kaart gebracht. Bureau Roelofs heeft een selectie gemaakt van locaties waar op korte termijn al maatregelen genomen kunnen worden om de ervaren verkeersonveiligheid te verminderen. We nodigen je van harte uit om daarop te reageren?

Voor online-document Verbeteren verkeersveiligheid Ommen Oost KLIK HIER!
De online-inventarisatie omvat twee kaarten, een overzicht van de knelpunten en een vragenlijst.
Vul hem nu in, het kost maar even tijd. Tot en met 24 september 2023 is het mogelijk om te reageren. Dankjewel!

 

 

Veelgestelde vragen Inschrijven voor de nieuwsbrief Contact opnemen