Persbericht

Update Haven Oost

Update Haven Oost

Met de ondertekening van de realisatieovereenkomst tussen gemeente en OCB is groen licht gegeven voor de bouw van 64 stoere woningen in het plangebied Haven Oost. Eigentijdse ‘pakhuizen’ en woningen in loodsstijl die je nog niet eerder zag in Ommen. Een vernieuwend concept dat wonen, werken en recreëren met elkaar combineert. Onderdeel van de overeenkomst is ook de overdracht van de voormalige spuiterij aan de gemeente. Het doel is om dit om te bouwen tot een gemengde bestemming voor wonen, werken en horeca.

De woningen worden door OCB aangeboden via de verkoopwebsite www.havenoostommen.nl. De komende maanden wordt de interesse gepeild in de verschillende woningen, ook kunnen geïnteresseerden nog meedenken over de ontwikkeling. Na de zomer gaan de eerste woningen in verkoop. OCB realiseert 13 starterswoningen met een maximale vrij-op-naam prijs van € 250.000. Hiervan zijn er 8 grondgebonden en 5 in de vorm van een appartement. Verder bouwt OCB 13 appartementen in de vrije sector huur. De rest van het programma is in de vorm van één-gezins-woningen, geschakeld en twee-onder-één-kap.

Realisatie van ZP woningen in de vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap
Naast de bouw van woningen voor particulieren wil de gemeente in dit gebied de gelegenheid geven voor nieuwbouw in de vorm van wonen en werken aan huis. Met name ZP’ers krijgen de gelegenheid om zich in Haven Oost te vestigen. Op initiatief van 2 Ommense ondernemers is initiatief genomen tot de realisering van 6 ruime stadswoningen waar een vestiging van een bedrijf aan huis mogelijk is. Dit initiatief heeft de titel “De Havenwerkers” meegekregen. Gemeente Ommen wil graag de verkoop via CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) stimuleren en daarmee ook dit initiatief. Dergelijke initiatieven kunnen echter alleen van de grond komen bij voldoende animo. Meer informatie over dit initiatief is te vinden op www.dehavenwerkers.nl

Vrije kavels in vervolg fase in verkoop
De gemeentelijke vrije kavels die gesitueerd zijn rond de begraafplaats worden in een tweede fase in verkoop gebracht De projectinformatie is terug te vinden op de gemeentelijk website die gericht is op woningbouw in
Ommen, www.woneninommen.nl.

Veelgestelde vragen Inschrijven voor de nieuwsbrief Contact opnemen