Veelgestelde vragen uitgifte kavels Vlierlanden

Veelgestelde vragen uitgifte kavels Vlierlanden

Op deze pagina vind je een overzicht van veelgestelde vragen naar aanleiding van de kaveluitgifte in de Vlierlanden fase 2.

Inschrijving en puntensysteem

Worden de punten inzichtelijk gemaakt?
Onder het tabblad ‘inschrijflijst’ zijn het aantal punten terug te vinden.

Wordt er inzichtelijk gemaakt hoeveel inschrijvingen er per kavel zijn?
Ja, het aantal inschrijvingen per kavel is inzichtelijk wanneer je de kavel opent.

Kan er gewisseld worden van kavel?
Ja, dit is mogelijk. Het is verstandig niet op het laatste moment te wisselen.

Hoe kan er ingeschreven worden op een twee onder een kap kavel?
Beide geïnteresseerden doen een eigen inschrijving op de gewenste kavel, in deze inschrijving dient ter controle het emailadres van de medebouwer aangeven te worden. Let er wel op dat beide inschrijvers deel moeten nemen aan de inschrijflijst.

Maakt het verschil voor je punten op welk moment je je inschrijft op een kavel?
Nee, dit maakt geen verschil.

Aankoop kavel

Welke kosten vallen er onder de kosten koper?
Notariële kosten en kosten Kadaster. NB de kavels worden inclusief 21% BTW aangeboden, overdrachtsbelasting is niet van toepassing.

De NHG-grens wordt per januari verhoogd van €355.000,- van €405.000,- kan er voor dit hogere bedrag een starterslening worden aangevraagd?
De hoogte van de starterslening is gekoppeld aan de NHG-grens, bij verhoging van die grens gaat de grens van de starterslening mee omhoog.

Algemene vragen Vlierlanden fase 2

Wat gaat er komen in fase 2B?
In fase 2B zullen levensloop aanpasbare hofwoningen worden gerealiseerd. Het bouwblok is op de kaveltekening aangegeven en de maximale bouwhoogte van deze woningen is gelijk aan de rest van het plan. Deze fase zal samen met de rijwoningen in fase 2c uitgevoerd en aangeboden worden door een projectontwikkelaar. Hierover volgt later meer informatie.

In welke richting moeten de woningen in fase 2D worden georiënteerd?
De kavelinrichting is terug te vinden in het kavelpaspoort. De regels die voor de woningen in fase 2D gelden zijn als volgt:

– Hoofdvorm is vrij.

– De woning is onder architectuur ontworpen, specifiek voor deze plek en in samenhang met de kavelinrichting.

– Aan-, uitbouwen en bijgebouwen zijn mee ontworpen, dan wel afgestemd op de woning.

– De woningen tonen respect voor de omliggende (natuurlijke) kwaliteiten.

Waar en hoe hoog worden de bomen in het gebied?
Het ontwerp voor de definitieve inrichting van de openbare ruimte wordt opgesteld als alle optanten van de te verkopen kavels bekend zijn. In dit ontwerp worden ook de exacte locaties van nieuw te planten bomen bepaald. Voor dit ontwerpproces worden de bewoners uitgenodigd om mee te denken.

Is een plat dak mogelijk? Wat is de minimale goothoogte?
In het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan is dit niet uitgesloten, hierin staan alleen maximale hoogtes opgenomen. Wel moeten alle plannen nog goedgekeurd worden door Welstand. Voor de kavels op de hoeken zijn er extra eisen opgenomen voor wat betreft de variatie en uitstraling.

Hebben de recente Stikstofuitspraken van de rechter invloed op de uitgifte en vergunningverlening Vlierlanden?
Nee, het heeft geen invloed. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Vlierlanden fase 2 is geen gebruik gemaakt van de zogenaamde bouwvrijstelling uit de Wet natuurbescherming (Wnb) waarover de rechterlijke uitspraken gaan. Voor zowel de bouw- als gebruiksfase is een Wnb vergunning verleend.

Mag de grond vrij gebruikt worden en is hij onderzocht op PFAS?
De bodem is onderzocht op PFAS. Eventueel vrijkomende grond vanaf de kavels binnen Vlierlanden fase 2 mag vrij worden afgevoerd en toegepast binnen de gemeente Ommen.

Hoe hoog moeten de heipalen zijn voor de bouw?
Het is aan koper om een sonderingsonderzoek voor zijn bouwplan op de kavel uit te (laten) voeren waaruit blijkt wat de draagvermogen is van de grond waarop hij de woning wil gaan bouwen.

Veelgestelde vragen Inschrijven voor de nieuwsbrief Contact opnemen